Trường có 2 điểm trường (Trung Tâm và Đồng Tâm): hiện có 14 nhóm lớp

            Nhà trẻ: Mở 02 nhóm, 52/54 trẻ, đạt 96,2% so với KH; so với dân số độ tuổi đạt 17,3%, so với cùng kỳ năm trước số lượng giảm 02 trẻ.

 Mẫu giáo: Mở được 12 lớp mẫu giáo trong đó: Lớp MG 5 tuổi: 4/ lớp; Lớp MG 4 tuổi: 4 lớp; Lớp MG bé: 4 lớp. Huy động 389/426 đạt 91.3% trẻ so với kế hoạch, đạt 92% so với dân số độ tuổi; trong đó huy động  100% trẻ 5 tuổi ra lớp (học tại địa xã 116/135 trẻ đạt 87.4% so với kế hoạch, đạt 91.5 % so với dân số. Còn 13 trẻ đi học nhờ nơi khác do theo bố mẹ đi làm ăn xa và có 5 trẻ chuyển đi so với thời điểm xây dựng kế hoạch).

* Cơ sở vật chất

- Trường có 2 điểm trường: 14 phòng học/14 nhóm, lớp (phòng học kiên cố: 5, phòng học bán kiên cố: 5, phòng học tạm: 4 ).

- Được nhà nước quan tâm nên trang thiết bị dạy học và đồ dùng đồ chơi cho các lớp 5-6 tuổi được cấp phát đầy đủ theo danh mục quy định; Các lớp dưới 5 tuổi được nhà trường mua sắm, giáo viên và phụ huynh mua sắm và tự làm tương đối đảm bảo cho việc dạy và học cho cô và trẻ; Trang thiết bị dạy học được mua bổ sung hàng năm, khuân viên nhà trường đảm bảo trường mầm non xanh-  sạch - đẹp, được phụ huynh tin yêu gửi con và đánh giá cao về chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

- Phòng chức năng: 6 phòng (Gồm: Phòng Hiệu trưởng, 02 phòng Hiệu phó, Văn phòng, Phòng Y tế, hành chính). Các công trình phụ trợ, nhà vệ sinh, bếp ăn, điểm trường lẻ, bờ rào, sân, vườn và các khu vui chơi... đảm bảo điều kiện cho công tác CSGD trẻ tại trường.