Trường mầm non Đông Cuông thuộc xã Đông Cuông, được Uỷ ban nhân dân huyện Văn Yên ký quyết định thành lập ngày 01 tháng 10 năm 2003, trên cơ sở tách từ Tiểu học Đông Cuông.Trường có trụ sở chính tại thôn Trung Tâm, hiện nay có 02 điểm lớp: Điểm trường thôn Đồng Tâm và điểm trường thôn Trung Tâm, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.